A

Pojęcia na literę A: Admin, ACL, Access Point, ARP, ATM, Adres URL

Pojęcia na literę A:

Admin – Administrator systemów komputerowych to osoba zajmująca się zarządzaniem systemami informatycznymi. Do najważniejszych zadań admina należy zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych, urządzeń sieciowych, aplikacji itp. (w zależności od specjalizacji).

ACL (Acces Control List) – lista kontroli dostępu. Określa jakie operacje są dozwolone na obiektach (np. plikach) oraz kto ma do dostęp do obiektów.

ADSL – asymetryczna cyfrowa linia abonencka, która wykorzystuje do przesyłania danych tradycyjne łącze miedziane (linie telefoniczne). Pojęcie asymetryczność oznacza różną prędkości przesyłania danych w kierunku do abonenta i od abonenta. Przykładem usługi wykorzystującej technologię ADSL jest np. Neostrada.

Adres URL – najczęściej jest kojarzony z adresem stron internetowych. Składa się z nazwy protokołu (np. https), nazwy domeny, rozszerzenia (top-level domain) oraz ścieżki adresu url.

Agregacja pasma – jest to technologia łączenia kilku kanałów transmisyjnych w celu zwiększenia przepustowości łącza.

Access Point – punkt dostępowy. Głównym zadaniem Access Pointa jest połączenie sieci bezprzewodowej z siecią przewodową. Punkty dostępowe często wyglądem przypominają routery.

ARP – Address Resolution Protocol. Głównym zadaniem protokołu ARP w sieciach Ethernet jest powiązanie adresu MAC z adresem IP. Protokół ten określono w RFC 826.

ATM – Asynchronous Transfer Mode. Standard komunikacji wykorzystujący przesyłanie pakietów przez łącza wirtualne. W technologii ATM pakiety są dzielone na stałowymiarowe jednostki zwane komórkami.

Powrót do słownika