C

Pojęcia na literę C:  CDR, Chipset, CIR, CoS , CWDM

Pojęcia na literę C:

CDR – rekord wykorzystywany przy naliczaniu opłaty za usługę telekomunikacyjną.

Chipset – układ scalony odpowiedzialny za komunikację pomiędzy określonymi urządzeniami.

CIR – określa stałą, gwarantowana prędkość transmisji danych np. prędkość połączenia internetowego.

CoS – Class of Service – pozwala na określenie priorytetów dla różnego typu pakietów np. pakietów znajdujących się w określonym vlanie.

CSMA/CD – protokół pozwalający nasłuchiwać łącze i sprawdzać stan (wolny/zajęty). Jeśli łącze jest wolne następuje rozpoczęcie transmisji, w przypadku zajętego łącza urządzenie czeka na zwolnienie łącza.

Częstotliwość – określa ilość cykli danego zjawiska które występuje w danej jednostce czasu. Jednostką częstotliwości jest herc. 1 Hz (Herc) określa jedno zdarzenie wykonane w ciągu jednej sekundy.

CWDM – technologia głównie wykorzystywana w transmisjach światłowodowych. Pozwala na przesłanie od 4 do 16 kanałów optycznych w jednym włóknie światłowodowym.

Powrót do słownika