E

Pojęcia na literę E: EAP Ekstranet Ethernet ETSI

Pojęcia na literę E:

EAP – protokół umożliwia obsługę wielu metod uwierzytelniania. EAP najczęściej wykorzystywany jest jako wsparcie dla protokołu PPP.

Ekstranet – to wewnętrzna sieć komputerowa wykorzystywana do wymiany informacji między parterami handlowymi lub oddziałami firmy. Wykorzystuje protokoły komunikacyjne używane w Internecie np. TCP/IP

Ethernet – zaprojektowane przez firmę Xerox standardy opisujące budowę lokalnych sieci komputerowych. Ethernet definiuje standardy sprzętu, okablowania i sposobu komunikacji w sieciach LAN. Wyróżniamy kilka wersji standardu Ethernet: 10 Mb/s Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet i 100 Gigabit Ethernet.

ETSI – (European Telecommunication Standards Institute) jest międzynarodową organizacja, która opracowuje, tworzy i zatwierdzająca normy i standardy telekomunikacyjne.

Powrót do słownika