F

Pojęcia na literę F: Firewall, Firmware, FTTH

Pojęcia na literę F:

Firewall – oprogramowanie którego zadaniem jest zabezpieczenie sieci i systemów przed wirusami, atakami sieciowymi oraz innymi próbami ingerencji w sieć. Pojęcie firewall może dotyczyć dedykowanego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem filtrującym lub samego oprogramowania.

Firmware – Oprogramowanie sterujące podstawowymi funkcjami urządzenia, które zainstalowane na stałe w urządzeniu. Oprogramowanie zazwyczaj dostarczane przez producenta sprzętu. Aktualizacja firmware często podnosi możliwości techniczne sprzętu oraz zwiększa wydajność.

Flow Control – standard kontrolujący przepływność pakietu w sieciach Ethernet. Zadaniem Flow Control jest unikniecie utraty pakietów podczas przeciążenia sieci.

FTP – protokół typu klient-serwer wykorzystywany do przesyłania plików.

FTTH (ang. Fiber to the Home) – szerokopasmowa usługa telekomunikacyjna polegająca na doprowadzeniu osobnego kabla światłowodowego do domu lub mieszkania abonenta.

FDX (Full-duplex) – połączenie w którym nadawca i odbiorca mogą wysyłać i odbierać informacje w tym samym czasie.

Powrót do słownika