J

Pojęcia na literę J:  Jitter, Jumbo Frames

Pojęcia na literę J:

Jitter – określa chwilowe odchylanie od ustalonych parametrów sygnału. W skrajnych przypadkach, zwiększona wartość jitter doprowadzić do przerw w transmisji sygnału. W celu ograniczenia parametru jitter, stosuje się bufory. Bufory umożliwiają oczekiwanie na spóźnione pakiety lub wykonanie retransmisji.

Jumbo Frames – w sieciach komputerowych to ramki Ethernet zawierające pakiety większe niż 1500 B. Zazwyczaj ramki jumbo mogą przenosić do 9000 B, ale istnieją również większe i mniejsze odmiany.

Powrót do słownika