N

Pojęcia na literę N: NAPT, NAT, NAS, NFC, Native VLAN

Pojęcia na literę N:

NAPT (Network Adress & Port Translation) – rodzaj translacji adresów IP. W NAPT wiele adresów IP (w sieci LAN) jest mapowanych na pojedynczy adres IP (publiczny IP). NAPT przechowuje informacje o porcie połączenia wychodzącego w tablicy translacji. Umożliwia to skierowanie zwróconych pakietów do urządzenia które wysłało pakiet. NAPT jest najpopularniejszą translacją adresów IP. NAPT jest również często nazywany jako NAT.

NAT (Network Address Translation) – translacja adresu IP z sieci lokalnej na adres IP w sieci publicznej. NAT pozwala zastosować odmienną pule adresów IP w sieci wewnętrznej niż te, które wykorzystywane są do komunikacji z Internetem. Najprostszym przykładem jest NAT jeden do jednego.

NAS (Network Attached Storage) – rodzaj serwera stworzonego do przechowywanie danych. Pozwala podłączyć zasoby dyskowe za pomocą popularnych protokołów bezpośrednio do sieci komputerowej.

NFC (Near Field Communication) – radiowy standard komunikacji krótkiego zasięgu. NFC wykorzystuje się do płatności zbliżeniowych.

Native VLAN – często nazywany domyślną siecią VLAN. Rodzaj sieci wirtualnej w której pakiety nie są oznakowane identyfikatorem VLAN.

Powrót do słownika