R

Pojęcia na literę R: Router, RADIUS, Repeater, RJ-11, RJ-45

Pojęcia na literę R:

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) – usługa zdalnej autoryzacji użytkowników, który wdzwanianą się do systemu. RADIUS odpowiada następującymi komunikatami: ACCEPT, REJECT, CHALLENGE.

Repeater – urządzenie pozwalające regenerować sygnał i zwiększyć zasięg.

RJ-11 – standard modularnego wtyku telefonicznego stosowany w modemach, kartach sieciowych, telefonach stacjonarnych.

RJ-45 – najpopularniejsze złącze używane przy tworzeniu lokalnych sieci komputerowych. W sieciach Ethernet używane do zakończeń kabla typu skrętka.

Roaming – umożliwia klientowi sieci komórkowej korzystanie z usług telekomunikacyjnych poza obszarem działania macierzystego operatora (np. za granicą).

Router – urządzenie odpowiedzialne za przesyłanie pakietów między dwiema sieciami komputerowymi. Na przykład w biurze router przekazuje pakiety danych z sieci lokalnej (firmowej/biurowej) do sieci operatora telekomunikacyjnego. Proces kierowania ruchem nosi nazwę rutowania.

RSSI (Received Signal Strength Indication) – wskazuje moc odbieranego sygnału radiowego.

RSTP – rozszerzenie protokołu STP. Odpowiedzialny za rekonfigurację drzewa połączeń. RSTP jest szybszy od STP.

Powrót do słownika