T

Pojęcia na literę T: TCP/IP, Telnet, TKIP, TT

Pojęcia na literę T:

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – to zestaw protokołów określających komunikację i wymianę danych w Internecie. Model TCP/IP zakłada podział komunikacji sieciowej na szereg współpracujących ze sobą warstw.

TELNET – protokół służący do zestawienia terminalowego połączenia typu klient-serwer. Połączenie nie jest szyfrowane.

TFTP – prosty protokół służący do transferu plików. Zazwyczaj używany do instalacji lub aktualizacji oprogramowania w trybie serwisowym.

TKIP – protokół służący do zabezpieczenia połączenia w transmisji bezprzewodowej. Aktualnie TKIP jest podatny na ataki i nie jest bezpieczny.

TTL (Time To Live) – określa maksymalny czas życia pakietów. TTL określa jak długo pakiet może krążyć między routerami. Każde przejście przez router zmniejsza wartość TTL o 1. Gdy właściwy router nie zostanie znaleziony i TTL osiągnie 0, wówczas pakiet jest kasowany przez ostatni router. Dodatkowo ostatni router wysyła komunikat ICMP o błędzie.

Tunel – zestawienie wirtualnego połączenia między dwoma oddalonymi hostami w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa przesyłanym informacjom. Dodatkowo urządzenia komunikujące się przez tunel mogą sprawiać wrażenie jakby pracowały w tej samej sieci lokalnej. Przykłady tuneli: GRE, IPSec.

Powrót do słownika