U

Pojęcia na literę U: UDP, UPnP, URL, UMTS

Pojęcia na literę U:

UDP (User Datagram Protocol) – protokół internetowy pracujący w czwartej warstwie modelu ISO/OSI. W odróżnieniu do TCP/IP nie gwarantuje dostarczenia pakietu danych.

UPnP (Universal Plug and Play) – protokół który minimalizuje koniczność konfiguracji urządzenia lub oprogramowania do pracy w sieci.

UTP (Unshielded Twisted Pair) – skrętka nieekranowana. Kabel zbudowany z jednej lub większej liczby park kabli skręconych ze sobą w celu eliminacji zakłóceń.

URL (Uniform Resource Locator,) – ujednolicony standard adresowania zasobów sieciowych. URL to adres, który prowadzi do określonej strony internetowej. Wprowadzasz go w przeglądarce internetowej.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – system telefonii komórkowej zwany systemem 3G. Umożliwia wykonywania połączeń głosowych, wideo rozmowy, wysyłania wiadomości tekstowych oraz przesyłania danych. Maksymalna prędkość pobierania danych to 21.6Mb/s, a wysyłania 5,76Mb/s

Powrót do słownika