D

Pojęcia na literę D: DSL, DNS, DHCP, Dual SIM, DWDM

Pojęcia na literę D:

DSL (Digital Subscriber Line) – technologia wykorzystywana do realizacji usługi szerokopasmowej dostępu do Internetu na łączu telefonicznym POTS. W przypadku xDSL nie wykorzystuje się łącza telefonicznego, lecz odrębną sieć kablową lub światłowodową. xDSL odnosi się do wielu standardów. Routery xDSL umożliwiają nawiązanie połączenia wykorzystując kabel ze złączem RJ-45.

dBi – logarytmiczna jednostka miary zysku energetycznego anteny. Zysk anteny wyrażony w dBi przedstawia o ile decybeli poziom sygnału jest większy w stosunku od hipotetycznej anteny izotropowe.

dBm – logarytmiczna jednostka miary mocy wyrażona w decybelach mierzonych względem 1 mW.

Dynamic DNS – usługa umożliwiająca urządzeniom sieciowym zakomunikować zmianę adresu IP i dokonać zmiany w konfiguracji DNS tj. wykonać zmianę adresu IP w rekordzie DNS.

DNS – protokół umożliwiający tłumaczenie nazw domenowych na adres IP.

DES – Standard szyfrowania wykorzystywany w zabezpieczeniu transmisji danych. DES zastąpiono algorytmem AES. Obecnie DES uznano za algorytm niezapewniający odpowiedniego bezpieczeństwa.

Dual SIM – funkcja umożliwiająca jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM.

DLNA – Organizacja zrzeszająca producentów elektroniki, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych. Wytyczne DLNA wyznaczają standardy komunikacji urządzeń bezprzewodowych i przewodowych dla producentów.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – protokół dynamicznego konfigurowania połączenia sieciowego.

DWDM – technologia gęstego zwielokrotnienia falowego wykorzystywana w transmisjach światłowodowych. Umożliwia transmisję wielu sygnałów optycznych w jednym włóknie światłowodowym.

Powrót do słownika