I

Pojęcia na literę I: ICMP, IEEE, IGMP, IP, IPSec, ISP

Pojęcia na literę I:

ICMP (Internet Control Message Protocol) – protokół pełniący funkcję kontroli transmisji. Wykorzystywany w diagnostyce sieci i routingu. Korzystają z niego programy ping i traceroute.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – organizacja zrzeszająca naukowców zajmujących się ustalanie standardów dla urządzeń elektronicznych.

IGMP (Internet Group Management Protocol) – protokół służący do zarządzania grupami multicastowymi. Wykorzystywany np. przy świadczeniu usługi telewizji IPTV

IP (Internet Protocol) – protokół wykorzystywany w Internecie i lokalnych sieciach komputerowych. Jest składową protokołu TCP/IP. Określa w jaki sposób urządzenie sieciowe powinno dzielić przesyłane dane na pakiety oraz w jaki sposób pakiety te powinny być adresowane.

IPSec (Internet Protocol Security, IP Security) – Protokół wykorzystywany przy tworzeniu połączeń VPN. Wykorzystywany do zestawienia bezpiecznych połączeń i wymiany kluczy szyfrujących pomiędzy urządzeniami sieciowymi (np. komputer, router).

ISP (Internet Service Provider) – to określenie firmy zajmującej się dostarczaniem usługi dostępu do Internetu. Zazwyczaj za pomocą siec kablowych, światłowodowych, radiowych itp.

Powrót do słownika