M

Pojęcia na literę M: MAC, Maska podsieci, MIMO, MTU, MVNO

Pojęcia na literę M:

MAC (Media Access Control) – unikatowy w skali świata adres sprzętowy karty sieciowej. Składa się z 48 bitów. Pierwsze 24 bity oznaczają identyfikator producenta karty sieciowej, a pozostałe karty 24 bity oznaczają unikalny identyfikator urządzenia.

Maska podsieci (subnet mask) – służy od wyodrębnienia w adresie części będącej adresem sieci oraz części która jest adresem hosta. Maska podsieci często jest zapisywana w postaci skróconej – CIDR np. /24

Mbps, Mb/s – określa szybkość transmisji danych. 1 Mb/s to inaczej 1024 kb/s

MIMO – technologia zwiększająca przepustowość sieci bezprzewodowej. Wykorzystuje jednocześnie wiele anten do nadawania i odbierania sygnału.

MTU – określa największy rozmiar ramki jaki można użyty w transmisji danych. W sieci Ethernet MTU wynosi 1500 bajtów.

Multicast – sposób transmisji danych w którym dane wysyłane są z jednego urządzenia do grupy urządzeń w jednej chwili. Multicast wykorzystywany jest w usłudze IPTV.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) – Oznacza wirtualnego operatora telekomunikacyjnego. Operator MVNO korzysta z nadajników innego operatora.

Powrót do słownika