Konfiguracja sieci Wi-Fi w routerach Mercusys

Konfiguracja sieci Wi-Fi w routerach Mercusys możliwa jest za pomocą panelu zarządzania routerem lub aplikacji przygotowanej przez producenta. Poniżej znajdziesz opis jak zalogować się do panelu i zmienić nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło. Poniższy opis konfiguracji będzie odpowiedni dla większości routerów firmy np. Mercusys AC12, MR80X, MR70X, MR30.

Routery mobilne - internet w domu i w podróży

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja Wi-Fi

Krok 1
Połącz laptop lub komputer stacjonarny z routerem za pomocą kabla internetowego (skrętka). Następnie uruchom przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itd.) i jako adres strony internetowej wpisz: http://mwlogin.net lub adres IP routera: http://192.168.1.1 i naciśnij klawisz Enter.

Krok 2
Podczas pierwszego logowania konieczne będzie skonfigurowanie hasła do panelu zarządzania routerem. Hasło powinno zawierać od 6 do 15 znaków oraz powinno składać się z cyfr i liter. Wprowadź hasło w polu New Password oraz powtórz wprowadzone hasło w polu Confirm Password.

Konfiguracja hasła do panelu zarządzania routerem Mercusys
Konfiguracja hasła do panelu zarządzania routerem Mercusys.

Krok 3
Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie typu połączenia z Internetem. Domyślnie router Mercusys sugeruje autoryzację PPPoE, jednak w większości przypadków właściwe będzie Dynamic IP – wybierz typ połączenia z listy Connection Type. Jeśli Twój dostawca korzysta z autoryzacji PPPoE, wówczas konieczne będzie podanie nazwy użytkownika i hasła. Zazwyczaj dane autoryzacyjne znajdziesz w umowie na dostęp do Internetu lub konieczny będzie kontakt z Twoim operatorem.

Konfiguracja PPPoE
Konfiguracja PPPoE
Konfiguracja interfejsu WAN - DHCP
Konfiguracja interfejsu WAN – Dynamic IP (DHCP)

Krok 4
Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi w polu SSID oraz hasło do sieci W-Fi w polu Password. Hasło powinno zawierać od 8 do 63 znaków. Jeśli Twój router obsługuje pasmo 2.4GHz i 5Ghz, wówczas będziesz mógł skonfigurować nazwę sieci i hasło oddzielnie dla każdego z pasma.

Konfiguracja Wi-Fi w routerze Mercusys
Konfiguracja Wi-Fi

Zmiana konfiguracji Wi-Fi

Zmiana konfiguracji Wi-Fi możliwa jest w zakładce Wireless. W sekcji Wireless Settings możesz zmienić nazwę sieci oraz hasło Wi-Fi dla sieci 2.4GHz i 5GHz (jeśli Twój router obsługuje 5ghz).

Zmiana konfiguracji Wi-Fi
Zmiana konfiguracji Wi-Fi

Aplikacja Mercusys

Firma Mercusys przygotowała również aplikację na smartfony, która pozwala zmienić konfigurację routera. Pamiętaj, że pierwszą konfigurację musisz wykonać korzystając z połączenia kablowego, ponieważ nazwa sieci i hasło Wi-Fi domyślnie nie jest skonfigurowane w routerach Mercusys.

Aplikacja Mercusys w Google Play
Aplikacja Mercusys w App Store

Szybkie WiFi w całym domu - sprawdź routery mesh